Buterud

Buteruds sluss är en av två i Dalslands kanal som ännu manövreras helt för hand. Lyftet är cirka 0,8 meter från sjön Åklång till sjön Råvarp.
Området runt Buterud är biologiskt intressant och den som har god kondition kan promenera upp på Buteruds klack där det bjuds en hänförande utiskt över Dalsland.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Vi har just kommit in i slussen och
övre porten stängs bakom oss.
Här i Buterud manövreras
slussen ännu helt manuellt.

Under nedslussning

Slussningen avklarad och nedre
slussporten öppnas
så vi kan fara vidare.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast