Starken

Mellan Långed och Långbron fanns förr slussen Starken. Den används inte numera.

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.På väg in i Starkens nedlagda sluss . . .

. . . och sedd från nedströms efter passagen.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast