Köpmannebro

Klicka på bilderna för att se dem i "naturlig" storlek.
Landsvägsbron strax nord om slussen har en segelfri höjd på 12,7 meter. Den är öppningsbar.

Uppströms slussen, med vänt- och servicebrygga på styrbords sida

På väg in i slussen från nord. Kanalbolagets kontor finnsi den gula villan till vänster.

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm

Slussen sedd från syd, det vill säga Vänersidan. Med kanalbolagets gula villa på höger sida. Den låga landsvägsbron är öppen

Slussen sedd från syd. Här finns väntbryggor på båda sidor om kanalen.

Järnvägsbron strax syd om Köpmannebro i öppet läge

Bergkanalen mellan Långö och Låka från nord under utgång mot Vänern

© Bilderna tagna år 2000 av Bosse Arnholm


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka.

 

Denna sida ändrades senast