Nederländernas kanaler

Ett litet urval av Nederländernas kanaler.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Amsterdam-Rijn Kanaal

72 km

150 m

23 m

4 m

3

1952, 1970 - 1981

Amstel, Aarkanaal, Gouwe och Hollandse Ijssel

70 km

35 m

5,3 m

2,4 m

4

Emskanaal

26,5 km

150 m

16 m

6 m

1

1866 - 1876, 1963

Gronningen

km

m

m

m

Gelderse IJssel

118 km

m

m

m

van Harinxmakanaal

37,5 km

180 m

10 m

2,75 m

1

1950 - 1951

Harlingen

km

m

m

m

Hindeloopen kanal

Cirka 10 km

Zuiderzee, IJsselmeer och Markermeer

Maas-Waal kanaal

13,5 km

2

1920 - 1927

Prinses Margriet Kanaal

64,5 km

190 m

16 m

3,8 m

2, varav en mestadels står öppen

1930-talet, 1951, 1965

Meuse

950 km

82

Noordervaart

15 km, varav 10 km är farbar

1

1808 - 1810, 1853

Schelde-Rhenkanalen

37 km

4 m

2

Stadskanaal

31 km

38 m

5,2 m

1,4 m

7

1765 - 1856

Van Starkenborgh kanaal

27 km

190 m

16 m

4,7 m

2

1938

Kanaal Wessem-Nederveert

17 km

137,5 m

15,5 m

3,2 m

1

- 1929

Workum

m

m

Zierikzee Havenkanaal

Cirka 10 km

m

m

2,2 m

Zuidwillemsvaart

123 km

m

m

m

21

1822 - 1826

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 14-08-31