Zuidwillemsvaart

En 123 kilometer lång kanal från 's-Hertoginbosch i Nederländerna, varav 44 kilometer i Belgien, till Maastricht i Nederländerna. Kanalen har numera 12 slussar i Nederländerna och 2 i Belgien men från början behövdes 21 slussar för att övervinna höjdskillnaderna.
Den som väljer att segla Zuidwillemsvaart i stället för den kanaliserade floden Maas mellan Maasticht och 's-Hertoginbosch får en 85 kilometer kortare väg.

De södra delarna av Nederländerna drabbades hårt under Napoleonkrigen i början 1800-talet. När dessa krig var över beordrade kung Willem I av Nederländerna att en kanal skulle planeras från 's-Hertoginbosch vid Maas till Maastricht genom detta slättland för att öka förutsättningarna för återuppbyggnad av området och dessutom utveckling av industrier och lättare åtkomst av stora kolfyndigheter.
Från början diskuterades en kanalisering av Maas, men det visade sig vara orealistiskt vid den tipunkten, varför man valde att istället bygga en kanal längre västerut. Idag ligger alltså 43 kilometer av kanalen på belgisk mark, men när planering och byggande skedde under åren 1822 till 1826 hörde hela detta område till Nederländerna.
Denna kanal drog snabbt till sig en stor mängd trafik och betydde oerhört mycket för de städer den passerade. Även sedan Julianakanalen 1935 förenklade seglationen på Maas och även en del kanalarbeten skett på nedre Maas behöll Zuidwillemsvaart sin stora betydelse. Det var först under slutet av 1900-talet som tappade trafik. Då beroende på att slussarna blivit för små för den tidens fartyg. Kanalen var också för smal och djupet för litet.
Under 2000-talet har dock slussar förstorats och kanalen breddats på flera ställen och kanalen har därefter återtagit en del av den förlorade trafiken. Zuidwillemsvaart är också mycket använd av fritidsbåtar som här får en klart bekvämare resa än på Maas.

Anslutande kanaler

Wilhelminakanalen
Noordervaart
Kanaal Wessem-Nederveert
Kanaal Bocholt-Herentals
Kanaal Briegden-Neerharen
Och indirekt:
Albertkanalen

Den planerade och påbörjade:
Grand Canal du Nord

Läs också om:
Maas - Meuse


Henrietteslussen

Lantlig idyll utmed Dieze

Henrietteslussen som tar oss från Maas in i den kanaliserade floden Dieze

Lantlig idyll utmed Dieze

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm
Den kommunala gästhamnen i en av kanalerna i 's-Hertoginbosch

WV Waterspoorts hamn i 's-Hertoginbosch

Diezebron inne i 's-Hertoginbosch

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm
Kanal inne i 's-Hertoginbosch

Vägbro i utkanten av 's-Hertoginbosch

Möte på kanalen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Kanalen med starkt trafikerad väg på vänster sida

Motorvägsbro i Veghels norra utkanter.

Dan gamla hamnen i Veghel som nu är småbåtshamn.

Den smala kanalen in till Veghels gamla hamn.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm
Sluss nummer 4 i Veghel

Epsebron vid Keldonk

Sluss nummer 5 i Helmond

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm
På långa sträckor går starkt trafikerade vägar alldeles invid kanalen

Beegsebron strax norr om Helmond

Två broar inne i Helmond

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Egna iakttagelser på plats 2011, ett flertal sjökort samt nederländska och belgiska kanalguideböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12