Albertkanalen
Canal Albert

Från floden Maas vid Liège till Antwerpen
Total längd 130 kilometer. Kanalen har sju slussar, alla med flera parallella slusskammare.

På den gamla farleden mellan Liège och Antwerpen via kanalen Bocholt-Herentals tog det fartygen 16 dagar att ta sig fram. Samtidigt växte staden Liège kraftigt och var i stort behov av bättre förbindelser med Belgiens största hamnstad Antwerpen.
Arbetena med Albertkanalen startade 1931 och redan 1939 var den 113 kilometer långa kanalen fördig att tas i bruk. Alla slussarna hade en längd av 136 meter och en bredd på 16 meter. Med denna kanal förkortades transporttiden till bara 2 dagar!
Under 1960-talet breddades kanalen på flera ställen samtidigt som det byggdes ytterligare en slusskammare vid de sex slussarna. De nya kamrarna fick en längd av 200 meter och en bredd av 24 meter, vilket gör dem till de största slussarna i det belgiska kanalnätet. Kanalen har ett största tillåtet djupgående på 3,4 meter. Dessa mått gör det möjligt för pråmkonvojer på upp till 12 000 ton att passera.


Kanalen i centrala Herentals, vy västerut


Kanalen i centrala Herentals, landsvägsbro över kanalen


Olenslussen sedd från centrala Herentals i väster


Olenslussen sedd från landsvägsbron vid dess västra sida. Vy över slusskammaren österut.


Olenslussen sedd från landsvägsbron vid dess västra sida. Vy västerut mot Herenstals.


Källor: Ett flertal farledsbeskrivningar, samt eget besök på plats 2012.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12