Wilhelminakanal

En 68 kilometer lång kanal mellan Geertruidenberg vid floden Amer, Bergsche Maas, och Zuidwillemsvaart-kanalen vid Beek en Donk. När kanalen byggdes behövdes 21 slussar. Idag räcker det med 16 stycken.

Redan 1794 gjordes planering för en kanalförbindelse från Tilburg, via Eidhoven till Maas, men dessa planer stoppades, inte minst på grund av krigen mot Napoleon. Sedan Napoleonkrigen ändat togs planera upp igen, men på grund av oklarheter om gränsdragningen mot Belgien och inte minst på grund av andra viktiga kanalprojekt inom Nederländerna blev ingenting gjort.
Det var först i början av 1900-talet som planerna kunde förverkligas och i september 1916 kunde det första fartyget ta sig till Tilburg via den först byggda delen av kanalen.
Arbetena fortsatte sedan, men det dröjde till april 1923 innan hela kanalen var färdigställd.
Wilhelminakanalen har haft en oerhört stor betydelse för hela Nord-Brabant med sina stora industristäder, främst Tilburg och Eindhoven. Under årens lopp har kanalen byggts ut och förstorats flera gånger, senast under 2000-talet då alla slussarna byggts ut, kanalen breddats och fördjupats för att klara allt större fartyg.
Under åren har även flera sidokanaler byggts för att ansluta fler städer och områden.

Läs mer om Zuidwillemsvaart med sina sidokanaler i Belgien och Nederländerna här.


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12