Noordervaart

1808 beordrade den franske kejsaren Napoleon att en kanal skulle grävas som förbindelse mellan den påbörjade kanalen Bocholt-Herentals och Maas. Kanalen skulle bli en del av Napoleons stora plan på en Grand Canal du Nord. Detta område i Nederländerna kontrollerades då av Napoleon och tusentals arbetare sattes genast i arbete med grävningen.
Resultatet blev en spikrak kanalsträcka i nordvästlig riktning, men när den nederländska provinsen Holland 1810 kom under fansk överhöghet blev denna påbörjade kanal överflödig. Arbetena stoppades direkt och alla som arbetat med den blev arbetslösa.
Sedan Napoleonkrigen upphört och gränserna mellan Belgien och Nederländerna fastställts fortsattes arbetena 1854. Kanalen blev totalt 15 kilometer lång och är för närvarande farbar på en sträcka av 10 kilometer. Den startar i Zuidwillemsvaart i staden Nederveert och går i rakt nordvästligt riktning. Den ansluter till kanalen Helenavaart, vilken i sin tur står i förbindelse med de två Peelkanalerna som avvattnar områdena Peel, Helenaveen och Deurne. På kanalerna har torv för eldning fraktats till flera städer med kanalkontakt.

Noordervaart har en sluss i strax efter starten i Zuidwillemsvaart.

Läs mer om Zuidwillemsvaart med sina sidokanaler i Belgien och Nederländerna här.


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12