Eemskanaal

Eemskanalen är den trafiktätaste kanalen i Friesland. Den byggdes under åren 1866 till 1876. Den fick en ny förbindelselänk till havet 1958 och breddades 1963.
Kanalen är 27 kilometer lång och 60 meter bred. Från början korsades kanalen av 16 broar. Numera är det bara sex broar som går över kanalen, varav 4 finns kvar sedan kanalen ursprungligen byggdes.
Under åren 1993 till 1995 anpassades en del av kanalen för att underlätta den naturgasutvinning som nu sker nära omkring den.

I Groningen.

Trädplantering utmed kanalen.

I Eemskanaal.

I Groningen.
© Bilden tagen 2011.

Trädplantering utmed kanalen.

I Eemskanaal.

© Bilderna tagna 2011 och 1998 av Bosse Arnholm

Hamnen i Woltersum till vänster och Bloemhofbrug rakt fram.

Oude Eemskanaal i Delfzijl.

Hamnen i Woltersum till vänster och Bloemhofbrug rakt fram.

Oude Eemskanaal i Delfzijl.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse ArnholmKällor: Egna iakttagelser på plats, 1998 och 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12