Maas-Waal Kanaal

Denna 13,5 kilometer långa kanal byggdes under åren 1920 till 1927. Den invigdes av drottning Wilhelmina den 27 oktober 1927.
Kanalen blev snabbt mycket populär då den förkortade färden mellan Rhen och Maas med 100 kilometer. Vid öppnandet kunde den tidens allra största båtar passera, men med tiden blev fartygen allt större och 1970 kom beslutet att bredda kanalen för att passa de då största fartygen. Den utbyggnaden kostade 53 miljoner Euro.
Under åren 2007 och 2008 förbättrades förhållandena så att flera broar höjdes mellan 25 och 35 centimeter. Detta gör det möjligt för containerfatyg med fyra lager containrar att passera.
Kanalen har två slussar, Heumen vid vid inloppet från Maas och Weurt vid utloppet i Waal/Rhen.
Slussen i Heumen står mestadels öppen. Kammaren är 16 meter bred och 270 meter lång.
Weurt-slussen har två kamrar. Den ena är 16 meter bred och 266 meter lång, den andra 16 meter bre och 262 meter lång. Lyfthöjden är beroende av vattenstånden i de båda floderna Rhen och Maas.

Vi närmar oss slussen i Nijmegen

Stora fartyg och små båtar samsas bra på kanalen.

Inne i slussen

Vi lämnar slussen i Nijmegen bakom oss.

Vi närmar oss Weurt-slussen i Nijmegen

Inne i slussen

Inne i slussen

Vi lämnar Weurt-slussen i Nijmegen bakom oss..

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Bostadsområde i Nijmegen invid kanalen.

Bostadsområde i Nijmegen invid kanalen.

Slussen Heumen står vanligen öppen.

Bostadsområde i Nijmegen invid kanalen.

Bostadsområde i Nijmegen invid kanalen.

Slussen Heumen står vanligen öppen.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Egna iakttagelser på plats 2011, samt ett flertal sjökort och nederländska kanalguideböcker..
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-31