Stadskanaal

Stadskanaal är samlingsnamn för de kanaler som förbinder staden Veendam, och därmed Groningen, med Tyskland där den ansluter till Haren-Rütenbrock-kanalen. De kanaler som ingår är Stadskanaal, Musselkanaal och Ter Apel-kanaal.

Redan 1765 beslutade de styrande i staden och provinsen Groningen att en kanal skulle grävas mellan orterna Bareveld och Ter Apel parallellt med gränsen till provinsen Drenthe. Syftet var att underlätta transporter av torv in till staden Groningen. Men det tog tid att få denna kanal klar. Först 1856 blev den helt färdig i hela sin längd.
Under byggnadstiden grundades flera samhällen i anslutning till den. De största är Stadskanaal och Musselkanaal.
Från början var det torvfrakterna in till Groningen som dominerade på kanalen. När sedan torven var borta omvandlades marken till jordbruksmark och grödorna som detta gav transporterades till Groningen på kanalen. Här odlades mycket potatis och det uppstod en förhållandevis stor industri som omvandlade potatisarna till potatismjöl.
Utmed kanalen grundades dessutom flera varv som byggde kanalskutor.
Med tiden ökade konkurrensen från landsvägstransporter samtidigt som kanalfartygen blev allt större och inte kunde använda den lilla Stadskanalen. Under 2000-talet fanns planer på att helt stoppa trafiken på kanalen och lägga ner underhållet, vilket dock rönte stort motstånd från allmänhet och kommuner längs kanalen. Motståndet var så stort att nedläggningen stoppades och man har sedan dess gjort stora satsningar på turism i stället.
Numera är det enbart nöjesbåtar som använder kanalen.

Kanalens längd mellan Bareweld och tyska gränsen är 30 kilometer och farledens bredd varierar mellan 12 och 18 meter. Det finns sju slussar på sträckan med en minsta längd av 28 meter och en minsta bredd av 6 meter. Högsta tillåtna djupgående är 1,7 meter. Här finns 34 öppningsbara broar. Slussarna är numrerade med 1 till sju från Oosterdiep till tyska gränsen.

Anslutande kanaler:

A.G. Wildervanckkanaal
B.L Tijdenskanaal
Bourtangekanaal
Grevelingskanaal
Kielsterdiep
Mussel Aakanaal
Oosterdijk
Pekel Aa och Hoofddiep
Ruiten Aakanaal
Westerwoldes Aa
Westerdiepsterdallenkanaal
Winschoter diep

Haren-Rütenbrock-kanal i Tyskland

Läs också om:
Eemskanaal

Ems/Dortmund-Emskanal i Tyskland
Küstenkanal i Tyskland


Bilder från StadskanaalSe fler bilder från Stadskanaal här

Stadskanaal strax efter början vid Bareweld.

Öppen sträcka av Stadskanaal.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Bilder från MusselkanaalSe fler bilder från Musselkanaal här

Inne i kanalens 4:e sluss

Inne i kanalens 4:e sluss

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Bilder från Ter ApelkanaalSe fler bilder från Ter Apelkanaal här

Väntan vid sjätte slussen

En av många, många broar utmed kanalen. Här tvingades vi vänta en stund.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Egna iakttagelser på plats 2011, ett flertal sjökort samt nederländska kanalguideböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12