Ems och Dortmund-Ems Kanal

Medan föregångsländerna Frankrike och England kraftigt byggde ut sina kanalnät under första hälften av 1800-talet för att tillgodose det ökande behovet av transporter när industrialiseringen kom igång på allvar började kanalerna i Ruhrområdet byggas ut först runt år 1900. Då hade de befintliga järnvägarna inte längre kapacitet nog.
För den växande industrin i Ruhrområdet blev läget akut mot slutet av 1800-talet och 1892 började byggandet av Dortmund-Ems-kanalen. Redan efter 7 år kunde den nya kanalen högtidligen invigas av Kaiser Wilhelm II. Trots att den tidens bästa tekniska hjälpmedel användes vid bygget krävdes också tusentals arbetare, varav cirka 30 procent hämtades från Holland och Italien.
I norra delen av loppet drog man nytta av den redan 1824 till 1828 byggda Hanekenkanalen eller Ems-Hasekanalen. Denna 25 kilometer långa kanal är en sidokanal till Ems på en särskilt besvärligt sträcka från Hanekenfähr till Hase nära Lippen. I samband med att den inlemmades i Dortmund-Emskanalen breddades och rätades den på flera ställen.
1914 var Rhein-Hernekanalen klar att öppnas för trafik. Detta betydde att Dortmund-Emskanalen också fick en direkt förbindelse även med Rhen och därmed även med hela södra och västra Tyskland, Schweiz, Nederländernma, samt Frankrike och Belgien via via Rhens biflod Mosel.

Hamnen i Dortmund är Europas största kanalhamn.

Från början byggdes slussarna 67 meter långa och 8,6 meter breda. Redan 1915 började utbyggnaden av slussarna till 165 meters längd och 10 meters bredd. 1925 stod en 225 meter lång och 12 meter bred sluss i Münster klar att tas i bruk.
Från 1927 blev det tillåtet för fartyg upp till 1 500 ton att använda kanalen och därför var det nödvändigt att räta och bredda kanalen på ett flertal ställen.
1937 startade ytteligare en förbättring av kanalen där kanalen tog fler genvägar förbi Ems naturliga krokar..Denna förbättring avbröts av andra världskriget, men fullföljdes snabbt efter krigsslutet.
Under 1960- och 70-talen gjordes ytterligare förbättringar av kanalen, liksom under 1990- och 2000-talen då kanalen breddats och rätats på åtskilliga ställen.


Dortmund Ems Kanal

Dortmund Ems Kanal

Två av de första slussarna då vi lämnat Dortmund på Dortmund Ems kanal. Dessa slussar utmärker sig genom att vara mycket höga. Den första var 30 m.

© Bilderna tagna av
Mats Troberg

I Ems nedre lopp. Otroligt mycket slam i vattnet!

Vid väntbryggan vid slussen i Papenburg. Det runda huset är slussvaktarnas kontrolltorn.

Slussen i Papenburg fylld med båtar på väg in till staden.

I Ems nedre lopp. Otroligt mycket slam i vattnet!

Vid väntbryggan vid slussen i Papenburg. Det runda huset är slussvaktarnas kontrolltorn.

Slussen i Papenburg fylld med båtar på väg in till staden.

Pråm lämnar slussen i Herbrum.

Pråm lämnar slussen i Bollingerfähr.

Pråm lämnar slussen i Bollingerfähr.

Pråm lämnar slussen i Herbrum.

Pråm lämnar slussen i Bollingerfähr.

Slussen Hilter. Denna bild tagen 2011

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Bunkerbåt i Haren.

Vackert målat kyltorn vid kanalen.

Inne i slussen Hülten.

Bunkerbåt i Haren.

Vackert målat kyltorn vid kanalen.

Inne i slussen Hülten.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Nöjesbåtshamnen Hase-Ems i Meppen

Kanalen inne i staden Meppen.

Inne i Meppen, floden Hase flyter ut i Ems till vänster i bilden.

Nöjesbåtshamnen Hase-Ems i Meppen.

Kanalen inne i staden Meppen.

Inne i Meppen, floden Hase flyter ut i Ems till vänster i bilden.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Kanalvyer

Kanalvyer

Kanalvyer

Vyer från kanalen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Altenrheine

Altenrheine

Två bilder från slussen Altenrheine
© Bilderna tagna 2011 av
Ingrid och Bosse Arnholm

Rodde

Rodde

Rodde

Slussen Rodde
© Bilderna tagna 2011 av
Ingrid och Bosse Arnholm

Bevergern

Bevergern

Bevergern

På väg mot slussen i Bevergerrn

Kanalens nedströms sedd från slussen

Den lilla slussen i Bevergern sedd från uppströms.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

I Bergeshövede där Mittellandkanalen ansluter till Dortmund-Emskanalen.

Här startar Mittellandkanalen. En bro över kanalen skymtar bland träden.

I Bergeshövede finns långa kajer för förtöjning.

I Bergeshövede där Mittellandkanalen ansluter till Dortmund-Emskanalen. I bakgrunden skymtas infarten till slussarna i Bevergern.

Här startar Mittellandkanalen. En bro över kanalen skymtar bland träden.

I Bergeshövede finns långa kajer för förtöjning.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Marina Alte Fahrt Fuerstrup. Här finns enligt uppgift Tysklands enda privatägda linjära över allmän farled.

Alte Fahrt Lüdinghausen. Här finns Kranenkamps idylliska småbåtshamn.

Alte Fahrt Lüdinghausen. Här finns Kranenkamps idylliska småbåtshamn.

Marina Alte Fahrt Fuestrup. Här finns enligt uppgift Tysklands enda privatägda linjära över allmän farled.

Alte Fahrt Lüdinghausen. Till höger, under trappan, gå infarten till Kranenkamps idylliska småbåtshamn.

Alte Fahrt Lüdinghausen. Här finns Kranenkamps idylliska småbåtshamn.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Vy från Datteln mot Dormtnund-Emskanalen.

Det gamla lyftverket i Henrichenburg.

Den gamla schaktslussen i Henrinchenburg.

Vy från Datteln mot Dormtnund-Emskanalen.

Se fler bilder från Henrichenburgs slussar och lyftverk

Den gamla schaktslussen i Henrinchenburg.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm


Källor: Egna iakktagelser på plats 1998 och 2011, samt ett flertal guideböcker, sjökort och internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12