Haren-Rütenbrock Kanal

Kanalen är cirka 14 kilometer lång och går mellan staden Haren vid Ems och gränsen mot Nederländerna vid Ter Apel där den ansluter till Ter Apelkanalen.
Haren-Rütenbrockkanalen byggdes under åren 1870 till 1878 som en del av det Linksemiska kanalnätet som utvecklades mellan floden Ems och gränsen till Nederländerna. Kanalen byggdes med två syften: Att avvattna mossarna i området och för sjöfart med fartyg upp till 200 ton, vilket var den vanliga storleken på fartyg då kanalen byggdes.
Idag är denna kanal den enda återstående förbindelsen mellan de tyska och nederländska kanalnäten norr om Rhen och den används flitigt av fritidsbåtar från hela Europa.
Haren-Rütenbrockkanalen är numera ett skyddat byggnadsmninne där till och med den trädallé som planterades vid kanalens sidor under byggtiden finns bevarade.

Kanalen har 4 slussar med en största tillåtna fartygslängd av 33 meter, största bredd 6,0 meter och ett största djupgående på 1,5 meter. Kanalen har 10 öppningsbara broar och två fasta broar med en största seglingsfria höjd på 5,5 meter.

Staden Haren, där kanalen mynnar i Ems, är den tyska stad där det finns flest kanalfartyg per kapita invånare. Trots att det finns en relativt stor hamn är den inte så stor att alla registrerade fartyg får plats där på samma gång!

Anslutande kanaler:

A.G. Wildervanckkanaal
B.L Tijdenskanaal
Bourtangekanaal
Grevelingskanaal
Kielsterdiep
Mussel Aakanaal
Oosterdijk
Pekel Aa och Hoofddiep
Ruiten Aakanaal
Stadskanaal
Westerwoldes Aa
Westerdiepsterdallenkanaal
Winschoter diep

Läs också om:
Eemskanaal

Ems/Dortmund-Emskanal i Tyskland
Küstenkanal i Tyskland


Vi närmar oss Tyskland och första slussen där.

Vy mot Nederländerna från bryggan vid slussen.

Vår båt vid väntbryggan till den första tyska slussen.

Vy över sluss och kanal från bron norr om slussen.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Väntan på slussöppning

Längs kanalen med de mer än 100-åriga träden på ömse sidor

Inne i andra slussen från gränsen

En av många broar.

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Inne i tredje slussen från holländska gränsen

Inne i tredje slussen från holländska gränsen

Inne i tredje slussen från holländska gränsen

Kanalsträcka nära Haren

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Egna iakktagelser på plats 2011, samt en rad guideböcker och sjökort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12