Van Starkenborgh Kanaal

Denna kanal byggdes under 1930-talet och invigdes av drottning Wilhelmina i november 1938. Kanalen fick sitt namn av drottning Edzard Tjarda van Storkenborgh Stachouer.
Kanalen byggdes samtidigt med Prinses Margriet Kanaal och de två kanalerna byggdes för attskapa en förbindelse för den tidens största kanalfartyg mellan Ijsselmeer och Groningen där de anslöt till Eemskanaal.
Van Starkenborghkanalen är 27 kilometer lång och har två slussar som är 190 meter långa, 16 meter breda och avsedda för ett djupgående på 4,7 meter.
Under årens lopp har kanalen byggts ut flera gånger för att följa utvecklingen inom skeppsfarten.

Lugn kanalfart

Väntan vid slussen i Groningen

Väntan vid slussen i Groningen

Lugn kanalfart

Väntan vid slussen i Groningen

Väntan vid slussen i Groningen

© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse ArnholmKällor: Egna iakttagelser på plats, 1998 och 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12