Gelderse IJssel

Från Rhen till Ketelmeer, som är en vik av IJselmeer.

Idyll i Gelderse IJssel.

Ankarliggare i Marshaven i Zutphen.

Marshaven i Zutphen.

Idyll i Gelderse IJssel.

Ankarliggare i Marshaven i Zutphen.

Marshaven i Zutphen.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Staden Hattem med sin kyrka sett från söder.

Liten kanal inne i staden Kampen.

Staden Hattem med sin kyrka sett från söder.

Liten kanal inne i staden Kampen.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Väderkvarn och betande kor gör idyllen utmed Gelderse IJssel.

Landsvägsbro och väderkvarn strax söder om Kampen.

Väderkvarn och betande kor gör idyllen utmed Gelderse IJssel.

Landsvägsbro och väderkvarn strax söder om Kampen.

© Bilderna tagna 1998 av Bosse ArnholmKällor: Manfred Fenzl, Der Rhein, Edition Maritim, 1994. Nederländska sjökort fråm 1998 och egna iakttagelser på plats, 1998.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12