Prinses Margriet Kanaal

Byggandet av denna kanal startade i början av 1930-talet, men det tog lång tid innan den blev färdig. Unde andra världskriget låg arbetena nere. Då återstod delen mellan staden Grouw och Van Starkenborghkanalen. Efter kriget återupptogs arbetena och 1951 kunde denna del invigas. Kanalen fick då sitt namn efter Prinses Margriet von Oranien-Nassau.
I mitten av 1960-talet förbättrades kanalen, bland annat ökades djupgåendet till 3,8 meter, så att även mindre kustfartyg kunde passera.

Kanalen är 64,5 kilometer lång och har två slussar som är minst 190 meter långa, 16 meter breda och avsedda för ett djupgående på 3,8 meter. Den ena slussen står mestadels helt öppen.
I kanalen finns även en akvedukt vid Uitwellingerga. Den är 77 meter lång och byggdes under åren 1976 till 1978. Under akvedukten går riksvägen A7.

Slussen i Lemmer är kanalens infart från IJselmeer.

Stora fartyg och små båtar samsas bra på kanalen.

Det är gott om seglare på alla sidokanalerna.

© Bilderna tagna 1998 och 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Slussen i Lemmer är kanalens infart från IJselmeer

Väntan utanför slussen.

Inne i slussen.

Stora fartyg och små båtar samsas bra på kanalen.

Det är gott om seglare på alla sidokanalerna.

© Bilderna tagna Bilderna tagna 1998 av Bosse Arnholm

Stora fartyg och små båtar samsas bra på kanalen.

Det är gott om seglare på alla sidokanalerna.

På denna kanal möter man många traditionella holländska båtar av skilda storlekar.
© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Mölla vid kanalen och regatta i fjärran.

En av hamnarna i Sneek

En annan hamn i Sneek© Bilderna tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm

Tät trafik på kanalen.

Bilder från Alde Feanen

Nederländerna när det är som bäst: Stilla vatten, många olika vägar att välja mellan och gott om plats för alla.
© Alla bilderna tagna 1998 och 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm.

Nederländerna när det är som bäst - stilla vatten, många olika vägar att välja mellan, plats för alla.

Hus med egen docka för båten!


Källor: Egna iakttagelser på plats 1998 och 2011, samt sjökort och ett flertal guideböcker.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europa-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-11-23