Göteborgs kanaler

I historiskt perspektiv

1644

1855

1980

1644

1855

1980


Eskils kanal

Skyddad inre led mellan Önnereds och Fiskebäcks hamnar i Göteborgs södra skärgård.

Eskils kanal från Önnereds brygga

infarten från Fiskebäckshållet

Kanalen mitt emellan Fiskebäck och Önnered

Eskils kanal från Önnereds brygga

Infarten från Fiskebäckshållet.

Kanalen mitt emellan Fiskebäck och Önnered.


Fattighusån

Förbinder Stora hamnkanalen och Vallgraven med Mölndalsån, och förser därmed Göteborgs kanaler med färskt vatten. Stenskodd i hela sin sträckning. Sluss och dämme.
Djup: 2,0 meter.

Fattighusslussen med Drottningtorget

Slussen sedd mot öster

Fattighusån mynnar i Mölndalsån

Slussen och dämmet med
Drottningtorget till höger.

Slussen och dämmet sett från väster.

Fattighusår mynnar ut i Mölndalsån.


Lövgärdet


Mölndalsån


Rosenlundskanalen

Rosenlundskanalen vid Pustervik

Vallgraven

Vallgraven vid Trädgårdsföreningen

Läs mer om Kanalerna i Vättlefjällsområdet

Läs mer om Mölndalsån

Rosenlundskanalen vid Pustervik

Vallgraven vid Trädgårdsföreningen


Stora Hamnkanalen

Stenpiren, här startar Stora Hamnkanalen.

Stora Hamnkanalen.

Vid Brunnsparken

Stenpiren, här startar Stora Hamnkanalen.

Stora Hamnkanalen.

Vid Brunnsparken.


Torslanda kanal

Torslanda kanal

Kvillebäckskanalen

Kvillebäckskanalen

Ringkanalen

Ringkanalen

Säveån och Jonseredskanalen

Jonseredskanalen

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Kvillebäckskanalen

Ringkanalen

Säveån och Jonseredskanalen


Västra och Östra/Lilla hamnkanalen

Västra Hamnkanalen

Västra Hamnkanalen

Östra Hamnkanalen

Operan

Östra Hamnkanalen

Östra Hamngatan

Läs mer om Västra och Östra Hamnkanalerna

GöteborgsOperan på en av kajerna i Lilla Bommens hamn.

Här mitt i Östra Hamngatan fanns förr Östra HamnkanalenSänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast