Kvillebäckskanalen

Under 1800-talet kanaliserades Kvillebäckens utlopp i Göta Älv för att underlätta transporterna till industrierna utmed denna "bäck". Den mynnade i Göta Älv där Lundbyhamnen numera finns.
Stora delar av kanalen på älvsidan har försvunnit i och med hamnens utbyggnad. Uppströms har än mer försvunnit i takt med stadens utbyggnad.
Kvillebäcken är för övrigt en av Sveriges längsta bifurkationer, det vill säga flod med utlopp åt två håll. Den mynnar i söder i Göta Älv och i norr i Nordre Älv, och delar om man så vill Hisingen i två öar.

Kartan ritad av Tarmu Hurskainen

Från Göta Älv till Kvilletorget

Utloppet i Frihamnen

Via tre krafiga betongrör förenas Kvillebäckskanalen med Frihamnen

Kanalen sedd mot norr vid sista hindret före Frihamnen

Vy söderut över sista delen av kanalen

Utloppet i Frihamnen

Via tre krafiga betongrör förenas Kvillebäckskanalen med Lundbyhamnen

Kanalen sedd mot norr vid sista hindret före Lundbyhamnen

Vy söderut över sista delen av kanalen

© Bilderna tagna 2007 av Bosse Arnholm

Under flera broar passerar kanalen Lundbyleden

Vy norrut över broarna

Lundbyledens broar sedd från norr

Provisorisk bro mellan Herkulesgatan och Lundbyleden

Under flera broar passerar kanalen Lundbyleden

Vy norrut över broarna

Lundbyledens broar sedd från norr

Provisorisk bro mellan Herkulesgatan och Lundbyleden

© Bilderna tagna 2007 av Bosse Arnholm

Vy uppströms från Herkulesgatans bro

Här ses rester av gammal kanalskoning.

Lummig del av kanalen nedströms Herkulesgatan.

Vy uppströms från Herkulesgatans bro.

Vy nedströms från Kvilletorget

Vy uppströms från Herkulesgatans bro

Här ses rester av gammal kanalskoning.

Lummig del av kanalen nedströms Herkulesgatan.

Vy uppströms från Herkulesgatans bro.

Vy nedströms från Kvilletorget

© Bilderna tagna 2007 av Bosse Arnholm

Från Kvilletorget och norrut

Vy norrut från Kvilletorget

Vy söderut från gångbron

Vy norrut från gångbron. Hjalmar Brantingsgatans broar i bakgrunden.

Gångbron sedd från norr

Vy norrut från Kvilletorget

Vy söderut från gångbron

Vy norrut från gångbron. Hjalmar Brantingsgatans broar i bakgrunden.

Gångbron sedd från norr

© Bilderna tagna 2007 av Bosse Arnholm

De två luckorna till höger reglerar intaget till kvillebackens kanal. Till vänster Säveåns naturliga lopp.

Kanalen precis nedströms de övre luckorna. Sommaren 2007 var här mycket strömt.

Vy nedströms i kanalen något 100-tal meter från inloppet.

Kraftig ström i kanalen

Mellan handelsmeckat Backaplan och de gamla kvarteren mot Vågmästarplatsen flyter Kvillebäckskanalen som en ren idyll! Frågan är när kanalen övergår i bäck?

© Bilderna tagna 2007 av Bosse Arnholm

 


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-02