Västra Hamnkanalen

Västra och Östra Hamnkanalerna
Där spårvagnar och bussar nu går i skytteltrafik på Östra och Västra Hamngatorna fanns en gång kanaler. De byggdes redan på 1630-talet och skulle tjäna dels som dränering i sumpmarken, dels som vattenvägar. Båda sträckte sig från älven fram till Vallgraven, utan att stå i förbindelse med detta vatten.
Vattnet i kanalerna blev följaktligen stillastående, och så småningom alldeles otjänligt. Trots hamnfogdens tillsyn använde borgarna kanalernas vatten till det mesta, att tvätta i, slänga skräp och slaktavfall i, spola lort från gator och rännstenar i, bada i - och att dricka! Inte konstigt att sjukdomar grasserade.
Resultatet blev "en otjänlig stank för alla, svenskar eller utlänningar, som städse på bryggorna höllo konferenser och samtal". En insändarskribent i tidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt? utgjöt sig över detta svineri och konstaterade avslutningsvis: - Tänk i synnerhet på, huru man skulle finna watnet, om det rätt blef besedt med synglas. En ohygglig soppa kan lätt förställas.
Västra Hamnkanalen fick namnet Lorthamnen, trots att kanalerna rustats upp på 1850-talet. Så mot slutet av seklet började kanalerna fyllas igen. Övre delen av Östra Hamnkanalen - mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen - fylldes igen 1898-1900. Västra Hamnkanalen fylldes igen 1903. Sist att igenfyllas var nedre delen av Östra Hamnkanalen - mellan Brunnsparken och Lilla Bommen. Det skedde så sent som 1936.
Sen tog bilar och spårvagnar över, och kanalerna blev Östra och Västra Hamngatorna. Men kanalerna ligger kvar under asfalten. En del av Östra Hamnkanalen kom i dagen nere vid Lilla Bommen vid gatuarbeten oktober 2000.
Det har funnits önskemål ända upp på högsta politiska nivå att åter gräva upp åtminstone kanalsträckan mellan Brunnsparken och Lilla Bommen. Det skulle glädja många Göteborgs-entusiaster, som gärna såg att båda kanalerna grävdes upp i sin helhet. Med modern teknik skulle vi i dag kunna få skjuts på vattnet, nu när vi har slutat att pytsa orenligheter ner i kanalerna. Tänk att återskapa något av det Nya Amsterdam, som Göteborg var en gång i tiden!

Texten skriven av Ingrid Wirsin
Ingrid är en välkänd göteborgsjournalist, med speciell förkärlek för byggnader och kulturhistoria

©Text 2001 av Ingrid Wirsin

 


Källor: STF:s årsbok 1995, Kanaler, STF:s Göteborgsguide 1979, diverse sjökort och kartor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast