Rosenlundskanalen

Rosenlundskanalen är en fortsättning på Vallgraven och tillhörde stadens försvarsverk. Namnet lär Rosenlund ha den fått av den stora mängd vilda rosenbuskar som en gång växte nedanför Otterhälleberget.
Kanalen blev tidigt fiskförsäljarnas hemvist. Hit kom skärgårdsfiskarna med sin last, och platsen kallades fisktorget. Här låg den omtalade "fiskeflöten", fiskeflotten, i kanalen, och därifrån skedde kommersen med göteborgarna, en kommers som var särskilt livlig under sillfiskeperioder. Den provisoriska flotten hade tidigare legat i Stora Hamnkanalen, men flyttades när Gustav Adolfs torg blev paradtorg på 1850-talet. Fiskförsäljningen fick ståndsmässiga lokaler när Feskekyrkan byggdes 1874, ett verk av arkitekten Victor von Gegerfelt.
Göteborgarna tyckte att fiskhallen liknade en kyrka, och göteborgshumorn döpte den genast till Feskekyrkan, ett namn den fått behålla. I dag är Feskekyrkan ett turistmål av stora mått.
Rosenlundskanalen var också hamn för andra varor än fisk. När Göteborg och hamnarna växte till vid 1800-talets slut fraktades stora mängder sand, tegel och virke till staden. Det lossades i Rosenlundskanalen för vidare befordran med häst och vagn.
Med Kalles färja kunde man ta sig över kanalen för ett pris av ett öre. Han rodde sin färja ända in på 1920-talet. Men sen satte den nya tiden stopp för både kanaltrafik, färja och handel. Svängbroarna vid Pustervik och Järnvågen ersattes med fasta broar på 1950-talet, och sen dess kommer bara småbåtar och Paddan in i kanalsystemet.


Rosenlundskanalen Rosenlundskanalen med Feskekôrka och några fritidsbåtar. GREFAB, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB har sammanlagt 89 småbåtsplatser för uthyrning här.

Pustervik

Mitt emot Rosenlund ligger Pustervik, och den halvan av kanalen kallas ibland i folkmun Pustervikskanalen. Här och på Rosenlundssidan kan man fortfarande se småbåtar förtöjda, en sista rest av småbåtslivet i Vallgraven.
Vid Pustervik låg mellan 1785 och 1892 järnvågen, sen den flyttats från nuvarande Brunnsparken. Här var upplagsplats för de värmländska järnbruken, i väntan på järnexporten till utlandet. Inneliggande järn kunde ibland belånas av brukspatronerna i stadens banker, när patronerna var i behov av kontanta medel. Järnvågen lever i dag kvar i namnet Järntorget. Från början var Pustervik just en vik, som namnet antyder. Namnet kommer ursprungligen från Pommern och Putzieger Wiek, och betecknar grunda havsvikar. Älven gjorde en liten avstickare in just här. Men när Rosenlundskanalen fick nya kajer fylldes viken igen, slutgiltigt på 1880-talet när Skeppsbrokajen byggdes ut.

Texten skriven av Ingrid Wirsin
Ingrid är en välkänd göteborgsjournalist, med speciell förkärlek för byggnader och kulturhistoria

©Texten 2001 av Ingrid Wirsin © Bilderna 1999 av Bosse Arnholm

Feskekôrka

Feskekôrka är en mycket populär saluhall för fisk av alla de slag.

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:
mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19