Historiskt perspektiv

Så här har Göteborgs vattenvägar förändrats under århundradenas lopp.

1644

Lantmätaren Kiättel Klason ritade denna karta över Göteborg år 1644.

1855

Göteborgskartan 1855

1980

Så här såg det ut på 1980-talet.
Samtliga bilder från Göteborgs kommuns arkiv.

 

Kajerna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamns statistik från år 1845.
Uppgifterna hämtade från Göteborgs jubileumspublikationer 1923, där de presenterades av hamnöveringenjören Knut E. Petterson.

Kajer

Vatten-
djup
i meter

Längd-
meter
kaj

Summa

Vallgraven

2 á 3

1 303

Rosenlundskanalen

2 á 3

1 191

Östra Hamnkanalen

1,5 á 2,5

732

Stora Hamnkanalen
innanför Kämpebron

2,5

587

Stora Hamnkanalen
utanför Kämpebron

4,0

597

Norra Hamnkanalen

2 á 2,5

810

Fattighuskanalen

0,5 á 2,0

640

5 860

Övriga kajer
i hamnen

8 949

Totalt

14 809Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19