Torslanda kanal

Kanalen skapades av Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB, 1995, i samband med att man byggde fritidsbåthamnen Torslanda Lagun. Hamnen har totalt 200 båtplatser i vattnet och 800 platser för vinterförvaring på land. 300 av vinterplatserna finns inomhus. Den löper mellan anrika koloniön Skeppstadsholmen och den gamla startbanan vid nedlagda Torslanda flygplats.
Den korta kanalen, cirka 100 meter, förbinder hamnen Torslanda Lagun med Rivö Fjord. Kanalen är 2,5 meter djup och 12 meter bred i vattenytan.

Kanalen sedd från Torslanda Lagun

Utfarten mot Rivöfjorden sedd från upptagningsplatsen

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Kanalen sedd från Torslanda Lagun

Utfarten mot Rivöfjorden
sedd från upptagningsplatsen

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Infarten från Rivöfjorden

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Från upptagningsplatsen mot Torslanda Lagun

Infarten från Rivöfjorden

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

100 m

0 m

0

m

m

m

- m

5 knop

Källor: Peter Hartzell på Grefab 2002, samt egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19