Östra Hamnkanalen

All "riktig" hamnverksamhet har lämnat Göteborgs centrala delar för många år sedan. Men runt Lilla Bommens hamn råder febril verksamhet en stor del av året. Här finns en livligt frekventerad gästhamn som är mycket populär bland fritidsskeppare från när och fjärran.
Hamnen är också utgångspunkt för Älvsnabben, Spårvägens utlöpare på Göta Älv. Denna vattenburna "spårvagnslinje" används av många göteborgare för att ta sig till och från sina arbeten, och den har hållplatser på flera ställen på båda sidor om älven.
Där spårvagnar och bussar nu går i skytteltrafik fanns Östra Hamnkanalen. Denna del mellan Brunnsparken och Lilla Bommen fylldes igen så sent som 1936. Över denna korta kanalsträcka fanns inte mindre än sex broar, en för varje korsande gata.
Redan år 1900 fylldes den södra delen av Östra Hamnkanalen igen, delen mellan Brunnsparken och Kungsportsplatsen. Över denna kanaldel fanns fyra broar.


 

Operan

Lilla Bommens hamn

Östra Hamngatan

På en av kajerna vid Lilla Bommens hamn ligger GöteborgsOperan, byggd 1994.

Lilla Bommens hamn var Lilla/Östra Hamnkanalens mynning i Göta Älv

Här mitt i Östra Hamngatan fanns förr Östra Hamnkanalen

© Bilderna tagna 1999 av Bosse Arnholm

Hamnkanalen

Uppgrävt

Bild från cirka 1900 med vy från
Brunnsparken mot Stora hamnkanalen.
Man ser Östra Hamnkanalens anslutning till höger på bilden.

Östra Hamngatan vid Lilla Bommen
nere vid Lilla Bommen.
Grävningsarbeten ansjöjar rester av kanalen.
Bilden tagen hösten år 2000 av Ingrid Wirsin.


 


Källor: STF:s årsbok 1995, Kanaler, STF:s Göteborgsguide 1979, diverse sjökort och kartor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19