Mölndalsån

En del av Mölndalsåns vatten rinner ut i Fattighusån än i dag. Resten rinner ut i älven via Gullbergsån, den ursprungliga å-fåran. Av den syns i dag bara en liten rest längs ena sidan av Stampens kyrkogård. Det mesta är dolt av ett stort trafikmaskineri, så Mölndalsån får avsluta sitt lopp i kulvert. Synd!
Det går faktiskt att ta sig med båt uppför Fattighusån och Mölndalsån, om man bara får hjälp genom slussen vid Drottningtorget. Det går att ordna. Det är en rätt fantastisk resa, som till stor del sker i hägnet av grönskande träd, genom Gårda och uppströms. Man tror knappast att man är mitt inne i stan bland larmande trafikleder, ibland på båda sidor.
En gång flottades det timmer på Mölndalsån. Timret kom uppifrån sjöarna i Landvetter och Råda, men måste forslas förbi Mölndalsfallen på land med hjälp av häst och starka karlar. Sedan forslades det vidare på ån ner mot Göta älv. Senare gick en livlig pråmtrafik på Mölndalsån, när industrierna började växa upp. Pråmdragare fanns vid Mölndalsåns stränder lika väl som vid Volgas strand. Det har man svårt att tro i dag när biltrafiken helt tagit över och ån nästan är bortglömd.

Texten skriven av Ingrid Wirsin
Ingrid är en välkänd göteborgsjournalist, med speciell förkärlek för byggnader och kulturhistoria

© Texten 2001 av Ingrid Wirsin.

Den 14 augusti 1907 öppnades den första spårvagnslinjen från Göteborg till Mölndal. Innan dess hade den snabbaste förbindelsen mellan de båda städerna varit en ångbåtslinje på Mölndalsån!


 

I Mölndals centrum - "Mölndalsbro"

Klicka på bilderna för att se dem större.
Från kulvertmynningen österut.
Bland byggmaskinerna kan man ana
den frilagda kulverten.
Den moderna bron i bakgrunden.

Kulvertmynningen

Vy västerut från kulvetmynningen

Mölndalsbro är det vedertagna namnet på Mölndals centrum som ligger vid Mölndalsfallens fot. Här gör Mölndalsån en 90-graders sväng västerut, och tar från öster emot vattnet från Kålleredsbäcken/Ävaån. Härifrån flyter Mölndalsån lugnt och fint ut mot Göta Älv.
Att namnet Mölndalsbro kommer av att här funnits en bro över Mölndalsån är lätt att gissa sig till. Även idag finns en bro på platsen, men det är en bro över gator, motorväg och järnväg. Mölndalsån får finna sig i att susa fram i en kulvert just här.

I Krokslätt

Klicka på bilderna för att se dem större. Bilderna tagna i närheten av en liten bro.Vy västerut.
Här är mycket trångt för ån.
Ett fåtal meter till höger om ån går
motorväg och järnväg.

Vy österut.
Bilden till vänster är tagen
från bron som syns här.


I Almedal

Klicka på bilderna för att se dem större. Bilderna är tagna från bron på Skårs led.Vy österut.
Ån inramad av träd som
på sommaren döljer
de ofta ganska trista
gamla industribyggnaderna.

Vy västerut.
I bakgrunden skymtar Lisebergstornet.


I Gårda

Klicka på bilderna för att se dem större. Bilderna tagna från norra sidan av ån.Lisebergs nöjespark syns i bakgrunden.
Svenska Mässans lokaler på andra sidan ån.

Bilden tagen västerut
i höjd med Svenska Mässan.Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19