Ringkanalen

Under åren 1878 till 1898 anlades Ringkanalen på Hisinen. Den gick i en båge åt nordost från Kvillebäckskanalen mot Tingstadsvass vid Göta Älv och skapade därmed Ringön, som än idag fått behålla sitt namn trots att kanalen lades igen under 1930- till 1950-talen.
På Ringön anlades ett antal hamnar mot älven. Någon eller några av dessa hamnar finns och brukas fortfarande.


Till vänster Ringkanalen på en karta från Stadsbyggnadskontoret.

Kartan ritad av Tarmu Hurskainen

 


Källor: Liljedahl, Melander, Sjöholm och Wretin, Magisteruppsats i företagsekonomi vid Handelshögskaolan i Göteborg, ht 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Göteborgssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19