Italiens kanaler

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Plovegokanalen
eller Brentakanalen

cirka 40 km

m

m

m

5

Cavourkanalen

82 km

m

m

m

1862 - 1869

Kanalerna i Chioggia

m

m

m

Grand Canale, Trieste

Några 100 meter

m

m

m

0

1756

Bilder från Venedig

m

m

m

m

0

Italiens stora floder
Adige, Piave, Po, Rubicon, Tibern.

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 16-12-08