Rubicon

Denna historiska flod finns egentligen inte idag. Dess lopp har ändrats, utloppet flyttats, dess källa exploateras så hårt att mycket lite vatten finns kvar till floden och det lilla vatten som idag rinner där är bland de mest förorenade i Italien. Dessutom är namnet nu Fiumicino. Floden är 22 kilometer lång.

Men floden Rubicon är för alltid inskriven i historien.
Då var Rubicon gräns mellar Romarriket och dess norra provins Gallia Cisalpina. Det var förbjudet för generaler från provinserna att korsa Rubicon på den tiden. Söder om floden fick endast Roms generaler vistas.
Den händelse som gjort floden så känd inträffade den 10 januari år 49 f.Kr. Det var Julius Ceasar som denna dag tillsammans med sin stora här gick över Rubicon och började sin marsch mot Rom. När han stigit i land på flodens södra sida yttrade han orden: Alea iacta est som översatt till svenska blir: tärningen är kastad. Den egentliga betydelsen är att ett oåterkalleligt steg är taget.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Italiens kanaler och floder.


Källor: Ett flertal olika internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14