Bilder från Venedig

På det lokala språket heter staden Venesia och på italienska Venezia. I vardagslag pratar merparten av befolkningen italienska.
De första som bosatte sig på öarna som fanns där Venedig idag ligger var fastlänningar som flydde undan hunnernas invasion 452. Ännu fler flyttade dit vid langobardernas invasion 568.
De små öarna var inte nog för att hysa alla de som flydde eller flyttade hit. Mellan öarna slog man ner miljontals träpålar av ek och alm som som ännu håller även de tyngsta stenhusen uppe.
Man kan dock på plats se att det myckna vattnet ger fuktskador på husen, vilket säkert kan ses på bilderna nedan.


I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

I Venedig.

På väg till Murano med alperna i bakgrunden.
På väg till Murano med alperna i bakgrunden.

Glasfabriker på ön Murano.
Glasfabriker på ön Murano

© Alla bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Italiens kanaler och floder.


Källor: Eget besök på plats och ett flertal olika internetsidor och turistbroschyrer.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-08