Tibern

Tibern är Italiens tredje längsta flod med sina 406 kilometer. Floden har sin källa vid Fumaioloberget, faktum är att Tibern där har två källor som ligger 10 meter ifrån varandra. Mynningen i Medelhavet finns nedströms Roms gamla hamnstad Ostia. Det slam Tibern för med sig har avlagrats vid utlopppet där det inte bildat delta utan avlagrat detta vid flodens sidor. På så sätt har Tibern blivit 3 kilometer längre sedan romartiden.
Tibern har alltid haft mycket stor betydelse för staden Rom som grundades år 753 f.Kr.. Då var Tibern farbar 100 kilometer uppströms Rom och givetvis även ner till Medelhavet. Det finns bevis för att skepp lastade med säd från Val Teverina ner till Rom på 500-talet f.Kr.. Senare även transport av sten, timmer och även andra livsmedel.
Även transporterna upp från Medelhavet var omfattande av bland annat säd, olivolja och vin från Roms kolonier runt Medelhavet. På Tiberns stränder mellan Rom och havet byggdes dessutom flera skeppsvarv.
Givetvis tog Rom sitt dricksvatten från Tibern och lika säkert dumpade man sitt avlopppsvatten på samma ställe.Under staden grävdes åtskilliga tunnlar för att hämta respektive dumpa vatten.
Under sitt lopp för Tibern med sig stora mängder sediment. Under första århundradet e.Kr. tvingades man anlägga en ny hamn, Fiumicino, som ersättning för Ostia som hamnat alltför långt uppströms.
Flera av påvarna under 1600-, 1700- och 1800-talen gjorde stora upprensningar av Tibern uppströms Rom. Varje gång detta gjordes fick handeln kraftiga uppsving, men åtgärderna hjälpte bara korta perioder. Sedan 1900-talets början har Tibern enbart varit farbar upp till staden Rom.

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Italiens kanaler och floder.


Källor: Ett flertal olika internetsidor
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Europas kanaler och floder.
Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-12-14