Karta kommer snart

Canal Grande, Trieste

Staden Trieste var tidigt en rival om världshandeln med närliggande Venedig. När Venedig försökte expandera åt öster kände sig borgarna i Trieste så hotade att även de vände sig österut och sökte beskydd Habsburgarna i Wien. På frivillig väg anslöt sig alltså Trieste till Österrike 1382 Trieste blev därmed Österrikes port mot världen och blev en kosmopolitisk stad med en majoritet av italienare, men mycket stora kolonier av slovener, österrikare, balkaner och inte minst judar.
Ekonomiskt klarade staden sig mycket bra vilket märks än idag i de pampiga byggnaderna.
Handeln med hela världen florerade och 1756 öppnades Canal Grande som förband hamnen med stadens centrum. Bara några 100 meter lång hade den stor betydelse. Handelshusen låg på rad här och även deras lagerhus där importvaror förvarades i väntan på transport inåt land.
Trieste var österrikiskt ända fram till 1919, då i spåren efter första världskriget, staden tillföll Italien.
Visst har sjöfarten ännu stor betydelse för Trieste, men Canal Grande har förlorat sin betydelse för sjöfart och handel. Den är numera ett fint inslag i stadsmiljön. Och visst finns där fortfarande båtar, men bara mindre nöjesbåtar som klarar att ta sig under de låga broarna.

Den låga bron vid kanalens infart. Bilden tagen från kajen utanför.

Canal Grande från bron vid infarten. I bakgrunden den pampiga kyrkan San Antonio Nuovo.

Samma vy men utan bron i förgrunden.

Vy från kyrkan San ANtonio Nuovo ut mot hamnen.

Den låga bron vid kanalens infart. Bilden tagen från kajen utanför.

Canal Grande från bron vid infarten. I bakgrunden den pampiga kyrkan San Antonio Nuovo.

Samma vy men utan bron i förgrunden.

Vy från kyrkan San ANtonio Nuovo ut mot hamnen.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källa: Bokförlaget Perenns hemsida, artikel om Trieste - det gamla Österrikes port till världen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12