Trollhätte kanals slussprofil


Hela kanalen mellan Kattegatt och Vänern är 82 kilometer lång. Merparten utgörs av Göta Älv och den grävda och sprängda delen av farleden är 10 kilometer lång.

Slussarna

Plats

Lyfthöjd

Antal

Lilla Edet

6 m

1

Trollhättan

32 m

4

Brinkebergskulle

6 m

1


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på en av dessa pilar för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19