Trollhätte kanal

Slussarna i Lilla Edet

Gamla slussen i Lilla Edet.

Slussen från
1780-talet


Ströms sluss

Saturn på väg in i slussen.

Oslobåten Saturn på väg in i Ströms sluss i Lilla Edet på sin väg nedsträms Trollhätte kanal - Göta Älv. Till vänster om farleden ligger en gästhamn för nöjesbåtar.
© Bilden tagen 1995 av Bosse Arnholm.

Inne i slussen i slussen.
Bild tagen inne i slussen mot norr, det vill säga uppströms, med slussluckorna stängda.

 

© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Inne i slussen söderut.
Bild tagen inne i slussen, innan tappningen har börjat. Längst fram till vänster om slusskammaren ligger den lilla slussvaktarkuren, och längre bort åt vänster ses Inlands pappersbruk.

 

© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Portarna öppnas.

Tappningen är avslutad och portarna är på väg att öppnas.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

Slussen sedd från söder.

Slussen sedd från söder med portarna öppna. Inlands pappersbruk ses längst höger.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19