Trollhätte kanal

Slussarna i Trollhättan

År 1900 fraktades cirka 1 miljon ton gods på fartyg genom Göta Älv och Trollhätte kanal. Slussarnas fulla kapacitet utnyttjades och det blev nödvändigt att fundera på en utbyggnad.
1905 tog staten över kanalbolaget, vilket ombildades till Kungliga Trollhätte kanal- och vattenverk, vilket 1909 ändrades till Kungliga Vattenfallsstyrelsen, senare Vattenfall rätt och slätt.
Under 1900-talets första år arbetade styrelsen på olika förslag till utbyggnad och 1908 lämnades kostnadsförslag till regeringen på flera olika alternativ. De gällde utbyggnad för att kunna ta fartyg med 3, 4, 5, 6 eller 7 meters djupgående.
1909 beslutade regeringen om en utbyggnad av hela farleden till ett djupgående på 4 meter. Slussarna skulle dock byggas för att klara 5 meters djupgående, vilket även skulle gälla de kanalsträckor där sprängning krävdes.
Arbetena kom igång redan 1909 under ledning av Vattenfalls chef Vilhelm Hansen.
1916 fullbordades arbetena och den 25 oktober kunde den nya farleden invigas av kung Gustav V.

Redan under 1930-talet rensades farleden varvid djupgåendet för fartygen ökade från 4,0 meter till 4,6 meter. Lastintagen ökade i och med detta från 1500 ton till 2500 ton.
Under åren 1972 till 1975 utfördes nya förbättringar av farleden. Denna utvidgades nu så att fartyg byggda för slussarnas största dimensioner kunde passera. Djupgåendet ökades från 4,6 meter till 5,4 meter och lastintaget för fartygen ligger nu på drygt 4000 ton.
Från vintern 1973/74 finns isbrytaren Ale i Vänern och på flera ställen i kanalen finns mindre isbrytande bogserare. Detta, tillsammans med tekniska förbättringar av slussarna gör att trafiken från detta år kan pågå året runt, vilket höjt kanalens kapacitet åtskilligt.

 

Slussning i Trollhättan

Jag får hjälp av en kamrat att slussa
uppströms i Trollhättan 1977.

Första slussen
Första slussen

Andra slussen
Andra slussen

Tredje slussen
Tredje slussen

Fjärde slussen
Fjärde slussen

© Bilden tagen 1977 av Bosse Arnholm.

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm.Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidansidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19