Trollhätte kanal

Carls grav och Brinkebergskulle

Gamla leden Gamla leden vid Brinkebergskulle.

 

Brinkebergskulles norra infart

Bild tagen från slussen norrut med ett fartyg på väg mot slussen.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Slussning

Ett antal fritidsbåtar slussas ner under solig sommarlördag år 2000.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Slussning.

Fritidsbåtar redo för nedslussning.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Nedre väntbryggan

Väntbryggan nedströms Brinkebergskulles sluss.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19