Trollhätte kanal

Carls grav

och

Gamla leden vid Brinkebergskulle

 

Carls grav

Carls grav en regning dag i juli år 2000.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Carls grav

Carls grav en regning dag i juli år 2000.

© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Slussning.

Gamla slussen fotograferad från övre slussporten nedströms, men Göta Älv i bakgrunden.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Nedre väntbryggan

Bild tagen från gamla slussen uppströms. Till höger längst bort ses utloppet av nuvarande slussen.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Nedre väntbryggan

Gamla leden strax uppströms slussen.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19