Kronobergs kanal

Kort historia:
Det var biskop Wallqvist i Växjö som på 1790-talet inspirerad av kanalbyggena i Trollhättan först föreslog byggandet av Kronobergs kanal. Tanken var att förbinda de många sjöarna i Kronobergs län med havet dels via Helgaån och Mörrumsån och dels med de många sjöarna i området.
Först vid mitten av 1800-talet blev planerna mer konkreta. Smålänningarna beviljades 1857 statligt bidrag om man själva svarade för 500.000 kronor för kanal från Asa i norr till Almundsryd strax söder om Åsnen och en järnväg från Almundsryd till Karlshamn. Men då inträffade en ekonomisk kris som gjorde att det lokala kanalbolaget inte kunde få fram detta belopp.
Planen var då att bygga kanal fåran Asasjön till Helgasjön, vidare in till Växjö via Bergundasjöarna. Sedan från Bergundasjöarna till sjön Salen och därifrån ner till Åsnen och från Åsnen skulle man kanalisera Mörrumsån ner till Almundsryd.
Den ekonomiska krisen stoppade alltså dessa planer.

Vissa delar av planerna kunde förverkligas efter nödåret 1868. Då släppte staten till pengar för nödhjälpsarbeten, och med sådana pengar byggdes en kanal från Räppe järnvägsstation till Helgasjöns sydpets. Hösten 1870 blev denna kanaldel, kallad Räppe kanal, färdig.
Tio år senare fanns nya planer på en utvidgning av kanalsystemet. Man funderade på en kanal in till Växjö stad via Bergundasjöarna och Växjsjön, och man funderade på en kanal från Helgasjön till Tolgsjön, Asasjön och vidare en kanal till sjöarna Örken och Madkroken. Av dessa planer förverkligades under åren 1885 till 1888 en förbindelse mellan Helgasjön, Tolgsjön och Asasjön. Åby sluss byggdes och ån mellan Tolgsjön och Asasjön rensades upp. Slussen togs i bruk 1887, och är ännu i bruk i så gott som originalskick.

Trafiken på kanalen mellan Räppe och Asasjön blev livlig och ett antal ångbåtar införskaffades. Dessa fraktade dels passagerare, men användes till att börja med främst för att dra pråmar med gods till och från Räppe järnvägsstation. Frakttrafiken upphörde dock på 1930-talet. Sedan dess är det passagerar- och nöjestrafik som gäller.

Slussen i Åby

Räppe kanal

Asa kanal

Räppe kanal

 

Läs om förslaget till Kronobergs båtled här.

Läs om Asa kanal här.

Läs om Räppe kanal här.

Läs om Tofta eller Sandsbro kanal här.

Läs om kanalerna vid Åsnens utlopp här.

 


Källor: Ynge Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977, Turistbyrån i Växjö, Nordisk Familjebok 1930, Thor-skepparen Göran Lundeberg, samt egen kanaltur ombord på Thor år 2000.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19