Kanalen vid Hackekvarn

Kanalerna vid Åsnens utlopp

Ålsjöns kanal
Från Åsnen till Ålsjön. Lär mer här.

Gröviks kanal
Från Åsnen till Brosjön. Lär mer här.

Trässhulta kanal
Från Brosjön till Trässhultsjön. Lär mer här.

Ålshults kanal
Från Trässhultsjön till Mörrumsån. Lär mer här.

Brotorpets kanal
Från Trässhultsjön till Mörrumsån. Lär mer här.

Kanal vid Hackekvarn
Från Åsnen till Mörrumsån. Lär mer här.Källor: Peter Koch, delägare i Ålshults gods, telefonsamtal 2009. Riksantikvarieämbetet, 1996 års fornminnesinventering i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Åsnen i översiktsplanen, Planeringsunderlag 2004. Nordisk Familjebok. Nationalencyclopedien. Yngve Rollofs bok, Sveriges Inre Vattenvägar Del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19