Kanalen vid Hackekvarn

Kort historia:
Vattenkraft har på ett flertal ställen sedan länge utvunnits ur Mörrumsån. I en del fall har detta lett till tvistemål. Skogsägarnas Industri AB fick år 1968 genom en förlikningsdom i vattendomstolen rätten att reglera sjön. Medelvattenytan för Åsnen fastställdes till 138,5 meter över havet, men märkligt nog sattes varken övre eller nedre gräns. Skogsägarna fick rätt att ta ut upp till 20 kubikmeter vatten per sekund ur Åsnen.
Vid Hackekvarn vid Åsnens utlopp i Mörrumsån fanns en naturlig tröskel som tidigare reglerat Åsnens avtappning och givit sjön dess lägsta nivå.
För att göra det möjligt att i alla lägen tappa 20 kubikmeter vatten per sekund sprängde Skogsägarna en 2,2 meter djup kanal genom tröskeln vid Hackekvarn. Detta fick till följd att Åsnen speciellt vid torrsomrar sänktes oroande mycket, vilket väckte starka protester från ortsbefolkningen. Mot slutet av 1970-talet omprövades vattendomen.


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19