Ålsjöns kanal

Kanal mellan Åsnen och Ålsjön.

 

Kort historia:
Denna kanal grävdes in till Ålsjön för att underlätta transporterna till och från Ålshults sågverk som låg vid Ålsjöns södra spets.
Timret kom mestadels på pråmar, ofta dragna av ångbåtar.
Under den mest aktiva tiden upptogs större delen av Ålsjöns yta av timmerbråtar som väntade på sågning.
År 1961 lades sågverket ner, och därmed även timmertransporterna på kanalen.


Källor: Peter Koch, delägare i Ålshults gods, telefonsamtal 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19