Brotorpets kanal

Ålfiskekanal mellan Trässhultasjön och Mörrumsån i Almundsryd.

 

Kort historia:
När Bengt Johansson som nybliven ägare till Brotorpets gård i Almundsryd inte lyckades köpa tillbaka den fiskerätt som Brotorpets tidigare ägare omkring 1870 sålt alltför billigt, då bestämda han sig direkt för att bygga en kanal tvärs över sina ägor och därmed skapa sig ny fiskerätt.
En sommardag 1907 tog han första spadtaget på den 1100 meter långa kanalen, och dagarna före jul 1908 det sista spadtaget. Sedan dröjde det inte länge in på 1909 förrän Bengt Johansson tvingas stänga vattenföringen i kanalen då han byggt kanalen utan vederbörliga tillstånd och på så sätt ledde bort vatten från andras fiskevatten.

Bengt Johansson bekostade kanalen helt med egna medel. Han förde hela tiden noggranna anteckningar om bygget. Här framgår bland annat att soldaten P.J. Ferm för 775 kronor åtog sig att mura en vägtrumma och att stensätta och färdigställa en kanalsträcka.
Hela bygget kostade honom cirka 5 000 kronor, vilket kanske inte låter så mycket, men på den tiden kunde man köpa en hel gård på 100 tunnland för den summan! Så denna kanal var en enorm investering.

Kanalen är alltså 1 100 meter lång, varav 200 meter är stensatta. Den är 2 meter bred och 1,49 meter djup. Det gick åt cirka 400 kubikmeter sten för brovalv och stensättningar.

Idag är stora delen av kanalen igenvuxna, men mycket finns kvar att se eller ana.© Alla bilderna tagna 2009 av Bosse ArnholmKällor: Sture Stamming, Genvägen till Sargasso, valda delar funna på webben.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19