Åby sluss
Infarten till slussbro och sluss norrifrån.

Asa kanal och Åby sluss

10 år efter Räppe kanal 1870 öppnats för trafik väcktes förslag på utvidgning av kanalsystemet.
Man funderade på en kanal in till Växjö stad via Borgundasjöarna och Växjösjön och man funderade på en kanal från Helgasjön till Tolgsjön och Asasjön och dessutom en kanal till sjöarna Örken och Madkroken.
Av dessa planer förverkligades under åren 1885 till 1888 en förbindelse mellan Helgasjön, Tolgsjön och Asasjön. Åby sluss byggdes och ån mellan Tolgsjön och Asasjön rensades upp. Slussen togs i bruk 1887 och är ännu i bruk i så gott som originalskick.
Vid varje slussning går det åt 435 kubikmeter vatten.

Trafiken på kanalen mellan Räppe och Asasjön blev livlig och ett antal ångbåtar införskaffades. Dessa fraktade dels passagerare, men användes till att börja med främst för att dra pråmar med gods till och från Räppe järnvägsstation. Frakttrafiken upphörde dock på 1930-talet. Sedan dess är det passagerar- och nöjestrafik som gäller.

Åby sluss
Själva slussen norrifrån.

Åby sluss
Slussvaktaren vevar upp klaffarna.

Åby sluss
Porten öppnas och vi kan fara ut på Helgasjön igen.

© Alla bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm.

Fler bilder från slussen.

 


Källor: Turistbyrån i Växjö, Nordisk Familjebok 1930. Egen slusstur med ångaren Thor år 2000.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Kronobergssidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-27