Kronobergs båtled

Det var ju en allvarlig ekonomisk kris som hindrade att Kronobergs kanal förverkligades. När väl denna kris passerats och de ekonomiska förhållandena förbättrats då hade redan flera järnvägar byggts i området, som därmed fått fast förbindelse med både Alvesta, Kalmar, Karlskrona och Karlshamn.
Däremot var transportmöjligheterna kraftigt begränsade inom området. Därför synas de gamla kanalplanerna på nytt. Det var styrelsen för Växjö-Alvetsa järnväg som initierade en ny utredning och som tillsammans med Växjö stad bekostade kapten P Kaurells utredning.
Utredaren föreslog en kanal norrut från Helgasjön via Tolgsjön upp till Asasjön, men också en kanal åt nordost via Innaren, Norrabysjön, Vartorpsjön, Drefsjön, Örken, Madkroken, Norrsjön och Änghultsjön och slutligen en sydlig kanal från Växjösjön via Södra och Norra Bergundasjöarna till Helgasjön.
Laurell beräknade att kanaler här skulle kosta cirka 6 400 kronor per kilometer att bygga, motsvarande järnvägar skulle bli dyrare, medan ölandsvägar rimligen skulle kosta runt 5 000 kronor per kilometer. På den tiden var dock transporter på kanaler avsevärt billigare och snabbare än landsvägstransporter.
Av dessa planer var det bara kanalen upp till Asasjön som förverkligades. Det skedde som nödhjälpsarbete under åren 1885 till 1888.

Läs mer om Asa kanal här.

Läs även om Tofta eller Sandsbro kanal här.


 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19