Räppe kanal

Klicka för slussprofil

Kanal som förbinder Räppe vid Helgaån med Helgasjön.

Räppe kanal

Räppe kanal

Räppe kanal

Räppe båthamn

Bron sedd från norr

"Norra kröken" strax före utloppet i Helgasjön.

Räppe kanal

Räppe kanal

Räppe kanal

Kanalen från norr

Kanalidyll strax norr om bron

Räppe båthamn med kanalen i bakgrunden


Kort historia:
Ett annat namn på kanalen är Räppe-Asa kanal.
Denna kanal och Asa kanal är de enda delarna som byggdes av det storstilade projektet Kronobergs kanal.
Kanalen blev byggd efter nödåret 1868. Då släppte staten till pengar för nödhjälpsarbeten, och med sådana pengar byggdes en kanal från Räppe järnvägsstation till Helgasjöns sydspets. Hösten 1870 blev denna kanaldel färdig.
Tio år senare fanns nya planer på en utvidgning av kanalsystemet. Man funderade på en kanal in till Växjö stad via Bergundasjöarna och Växjösjön och man funderade på en kanal från Helgasjön till Tolgsjön och Asasjön och dessutomen kanal till sjöarna Örken och Madkroken.
Av dessa planer förverkligades under åren 1885 till 1888 en förbindelse mellan Helgasjön, Tolgsjön och Asasjön. Åby sluss byggdes och ån mellan Tolgsjön och Asasjön rensades upp. Slussen togs i bruk 1887 och är ännu i bruk i så gott som originalskick.
Trafiken på kanalen mellan Räppe och Asasjön blev livlig och ett antal ångbåtar införskaffades. Dessa fraktade dels passagerare, men användes till att börja med främst för att dra pråmar med gods till och från Räppe järnvägsstation. Frakttrafiken upphörde dock på 1930-talet. Sedan dess är det passagerar- och nöjestrafik som gäller.

En modern upptäckarexpedition

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

42,9 km

2,5 m

1

35,8 m

4,9 m

1,7 m

m

5 knop


Kanalen har en total längd på 42,9 kilometer från Räppe vid Helgasjöns sydspets till Asasjöns norra del. Av detta är 1,6 kilometer bearbetad sträckning.


Källor: Turistbyrån i Växjö, Nordisk Familjebok 1930, Thor-skepparen Göran Lundeberg, samt egen kanaltur ombord på Thor år 2000.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Kronobergssidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-04-06