Rysslands kanaler

Ett litet urval av Rysslands många kanaler.

Namn

Längd

Fartygslängd

Bredd

Djup

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

Belomorkanal
Stalinkanalen
Vitahavs-Östersjökanalen
Kvitsjøkanalen

227 + 277 km

m

m

5 m

19

1931 - 1933

Moskvakanalen

128 km

m

85 m

5,5 m

1932 -1937

Kronstad - St. Petersburgskanalen

16 miles, varav 6 miles kanal

m

m

20,5 fot

0

1890

Volga till Neva
flera olika kanaler

km

m

m

m

Volga-Don

101 km

m

m

m

13

1952


Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 17-01-03