Belomorkanal eller
Vitahavs- Östersjö-kanalen

Förbinder Vita Havet i Barents hav med Östersjön via insjöarna Onega och Ladoga.

Kort historia: Belomorkanalen byggdes på order från Joseph Stalin av det så kallade Gulag-departementet inom inrikesministeriet. Utmed kanalsträckningen anlades ett antal arbets- och koncentrationsläger där 100 000 straffångar och oliktänkande av alla de slag sattes i hårt arbete under mycket sträng kontroll. Tiotusentals av dem dog av umbäranden under arbetets gång.
Fångarna lovades amnesti om arbetet med kanalen blev klart i god tid, men trots att så skedde flyttades de allra flesta vidare till andra tvångsarbeten. I Petrozavodsk finns ett minnesmärke över byggarna.
Arbetena startade i november 1931 och fullbordades på rekordtiden 20 månader. Det avslutades i maj 1933.
Kanalen fick namnet Stalinkanalen. På svenska numera Vitahavs-Östersjökanalen och på norska Kvitsjøkanalen.

Hela sträckan mellan Vita Havet och Finska viken är cirka 800 kilometer.
Kanalen mellan Vita Havet och sjön Onega är 227 kilometer lång, varav cirka 30 kilometer är grävd kanal. Den har 19 slussar. Fartyg upp till 3 000 ton kan passera. Kanalen är frusen under vintermånaderna, normalt oktober till maj.
I Onega ansluter den till Volga-Östersjökanalen som följer floden Svir och är 224 kilometer lång fram till sjön Ladoga som är Europas största insjö. Floden Neva förbinder Ladoga med Finska Viken vid Sankt Petersburg och är 74 kilometer lång.


Källor: Nationalencyclopedien, Sverige 1996, Store Norske Lexikon bind 7, 1985, Mikko Heikkinens internetsida om Karelen och Belomorkanal. Artikel av Dougald Macfie i SXK:s tidning På Kryss nummer 8 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast