Kronstad - St. Petersburgskanalen

En 16 miles lång farled från Kronstad i Finska Viken till centrala St. Petersburg. 6 miles av sträckan är egentlig kanal.

Kort historia:
Denna kanal som ansågs ha mycket stor strategisk och kommersiell betydelse för Ryssland öppnades 1890. Den muddrade rännan i Kronstad-bukten var cirka 10 miles lång och den egentliga kanalen in till St. Petersburg cirka 6 miles lång. Farledens och kanalens bredd varierar mellan 220 och 350 fot. Innan arbetena utfördes var djupet 9 fot, nu blev djupet 20,5 fot.
Kostnaden för kanalen beräknas ha varit runt 10 miljoner US dollar.


Källor: http://www.history.rochester.edu/canal/bib/whitford/old1906/vol2/part5.html
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12