Volga-Donkanalen

Förbinder Volga vid Krasnoarmejsk med Don vid Kalatj.
Kanalens högsta punkt ligger 44 meter över Don och 88 meter över Volga.

Kort historia: Arbetena med en kanalförbindelse mellan Volga och Don startade före andra världskriget. Arbetena kom dock inte så långt och låg helt nere efter Hitlers anfall mot Sovjetunionen 1941. Efter kriget togs arbetena åter upp och den 27 juli 1952 invigdes den 101 kilometer långa kanalen.
Vid kanalens högsta nivå fanns inte tillräckligt vattentillflöde varför man tvingades anlägga tre pumpstationer och reservoarer för att få upp vatten från Don och på så sätt försörja kanalen. Vid kanalens utlopp i Don anlades en stor damm och ett kraftverk. Härifrån pumpas vatten upp till vattendelaren, och dessutom fördelas en del av Dons vatten ut i olika bevattningskanaler för jordbrukets räkning.
De tretton slussarna är koncentrerade till två slusstrappor, en vid Donmynningen med fyra slussar och en vid Volgamynningen med nio slussar.
Under sitt lopp följer kanalen floderna Karpovka, Tjervljenaja och Sarpa. Dessa floder utgör 45 kilometer av kanalen.
Under kanalbygget flyttades 150 miljoner kubikmeter jord.Källor: V. D. Galaktionov, Volga-Donkanalen "V. I. Lenin", Moskva 1953.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast