Rhein - Rhen

Anslutande floder och kanaler

????? - Vorderrhein och Hinterrhein förenar sig till Alpenrhein
????? - Aar ansluter från väster
Grand Canal d'Alsac är det franska namnet på den kanaliserade Rhenfloden där den gränsar mellan Frankrike och Tyskland.
185,3 km - Rhein-Rhone-kanaler ansluter från vänster
428,0 km - Neckar ansluter från höger
496,6 km - Main ansluter från höger, Rhein-Main-Donau kanalen
529,5 km - Nahe ansluter från vänster
585,7 km - Lahn ansluter från höger
????? km - Marne-Rhenkanalen ansluter från väster
592,5 km - Mosel ansluter från vänster
???? km - Rhein-Herne Kanal ansluter från höger
???? km - Ruhr ansluter från höger
???? km - Wesel-Datteln Kanal ansluter från höger
???? km - Lippe ansluter från höger
863,9 km - Spoykanal, Schiffahrtsweg Rhein - Kleve ansluter från vänster
867,0 km - Rhen delar sig i Waal och Niederrhein
878,5 km - Rhen delar sig. IJssel rinner ut åt höger
????? km - Maas-Waal ansluter från vänster
926,0 km - Rhen delar sig. Oude Rijn rinner ut åt höger.
929,0 km - Amsterdam-Rijn-kanalen korsar Rhen
949,0 km - Lekkanalen blir en underarm av Rhen
950,5 km - Merwedekanaal Zuid ansluter från vänster
951,0 km - Merwedekanaal Noord avviker åt höger
988,9 km - Underarm Bakkerskil avviker åt höger
989,0 km - Underarm Noord avviker åt vänster
993,0 km - Underarm Bakkerskil ansluter från höger
994,0 km - Hollandse IJssel ansluter från höger
????? km - Schelde-Rijnkanaal ansluter från vänster
????? km - Drususkanalen anslöt från höger
1002 km - Rhen delar sig. Schie avviker åt höger
1006 km - Underarm Vorhafen mot Schiedam avviker åt höger
1011 km - Rhen delar sig. Vlaardingervaart avviker åt höger
1013 km - Rhen delar sig. Oude Maas avviker åt vänster
1035 km - Rhen löper ut i Nordsjön vid Hoek van Holland

Lär mer om slussarna i Rhen här.
Tillbaka till huvudsidan om Rhen.


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast