Rhein - Rhen

Rhen är en av Europas längsta och mest betydelsefulla floder. Den är 1 232 kilometer lång från källan nära Tomasee i den scweiziska cantonen Grisons till utflödet i Nordsjön vid Hoek van Holland. Detta gäller det ena källflödet som kallas Vorderrhein. Det andra källflödet heter Hinterrhein och rinner upp vid Paradiesglaciären nära Rheinwaldhorn.
Rhen passerar under sitt lopp Schweiz, Österrike, Lichtenstein, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.
Turistiskt är väl Rhen mest känt för sitt vin och sitt vindlande lopp från sammanflödet med floden Main, mötet med Mosel och förbi det kraftigt industrialiserade Ruhrområdet. Vär vindlar Rhen sig i en djup dal omgiven av vinodlingar och gamla medeltida borgar. Här finns också den berömda Loreleiklipppan som enligt sägnerna lockat åtskilliga skepp på grund genom sin skönhet. Detta område är sedan 2002 ett av UNESCOs världsarv.
Sedan Rhen lämnat Tyskland och flutit in i Nederländerna förgrenar sig floden snabbt. Från söder räknat först huvudflödet som heter Waal, sedan Nierrhein och längst åt norr IJssel. Det finns flera mindre flodsträckor i södra Holland med Rijn/Rhen som del av sina namn. Tillsammans var dessa floder Rhens ursprungliga utlopp i Nordsjön. Men erosionen har alltså fått Rhens vatten att ta andra väger..
Rhen bildar tillsammans med Meuse/Maas och Schelde ett av Europas största deltalandskap.

Historia
Så gott som alla de gamla kända romerska källorna nämner Rhen. Först som den yttersta gränsen för all civilisation där det endast fanns mytiska djur och vilda germanska folkstammar.
Men då detta land ansågs vilt och farligt, kände romarna sig tvungna att utforska det. Kejsar Augustus sände iväg en expedition för att undersöka. Det är inte känt vilken väg denna expedition tog, men norr om Rhens mynning besökte man gamla Sachsen och Jylland.
Under Romarrikets hela tid ansåg man att Rhen utgjorde gränsen mellan gallerna eller kelterna och de germanska flken.
När romarriket expanderade ansåg man det nödvändigt att placera ut trupper längs Rhen. Med tanke på hur lång floden är blev det en ansenlig mängd baser och inte minst soldater.
År 38 före Kristus grundade den germanska stammer Ubii en stad där Mosel rinner ut i Rhen. Dnena stad erkändes år 50 efter Kristus av rommarna och fick då namnet Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Det som nu är känt som Köln och där det i de cenyrala delrna än idag finns åtskilliga rester från romarnas tid här. Exceptionellt är ett 1900 år gammalt romerskt som grävdes ut år 2007.
I modern tid har Rhen åtskilliga gånger orsakat krig och oroligheter mellan framför allt Frankrike och Tyskland. Både Ludwig XIV och Napolean Bonaparte kämpade för att nå fram till Rhen och göra denna till gräns mellan de två länderna.
Vid Versaillefreden efter första världskriget bestämdes att de allierade skulle ockupera området väster om Rhen fram till 1935 då området skulle demilitariseras med förbud för tyska trupper att komma ini området. Eftersom alla trupper lämnat området var det lätt för Hitlers trupper att ockupera det 1936. Denna ockupation gjordes utan motstånd.
Under andra världskrigets slutskede hade de allierades styrkor oerhörda svårigheter att ta sig över Rhen för att slutligen kunna besegra Hitlers arméer.

1986 drabbades en kemisk fabrik utanför Basel i Schweiz av en brand som orsakade utsläpp av oerhört giftiga kemikalier som förorenade hela Rhen. Denna katastrof blev startskottet för ett omfattande miljöarbete över nationsgränserna längs Rhen. Som ett resultat av detta miljöarbete och de kraftiga restriktioner mot alla former av utsläpp i både Rhen och alla andra vatten i de angränsande länderna har merparten av floderna i flera länder blivit helt rena från gifter. Vattnet i Rhen är drickbart i hela dess längd, även om vattnet i den starka strömmen drar med sig en mängdslam från botten. Detta slam kan dock tas bort med enkla filter och göras riktigt njutbart som dricksvatten.

Sjöfart
Från mynningen i Nordsjön upp till Ruhrområdet är den kommersiella sjöfarten på Rhen mycket intensiv. Här kan det vara rent kaotiskt ibland och mycket tufft att hålla undan för alla fartyg som vill köra om och som man möter. Svallvågorna kan bli riktigt obehagliga.
Strömmen i Rhen kan också vara hård. Ibland uppemot 5 knop, vilket man måste ta hänsyn till och ta med i beräkningen, särskilt vid färd uppströms.
Från Ruhrområdet upp till sammanflödet med floden Main minskar trafiken en del och rimligen blir då förhållandena något lugnare. Men här blir Rhen också smalare så det kanske inte är så mycket bättre.
Kommersiell sjöfart förekommer, såvitt jag kan förstå, upp till Basel i Schweiz. Den minskar avsevärt efter Strassburg där den första slussen finns och de största fartygen inte kan gå vidare.


Se översiktskartan i större skala här.
Anslutande kanaler och floder.
Lär mer om slussarna i Rhen här.

Rhurs mynning i Rhen

Bolmande skorstenar söder om Duisburg

Vid orten Orsoy

Disigt på Rhen i Nederländerna

© Alla bilderna här tagna 1998 av Bosse Arnholm

Niederrheinbrücke Wesel, strax söder om Wesel-Dattelnkanalens mynning

I Yacht-Club Wesels hamn i en sidoarm av Rhen

I Yacht-Club Wesels hamn i en sidoarm av Rhen som skymtar i bakgrunden

Härlig segling på Rhen

© Alla bilderna här tagna 2011 av Ingrid och Bosse Arnholm


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast