Kanaler i Indien

Bevattningskanaler har funnits i Indien sedan urminnes tider. De har varit nödvändiga för att ta tillvara vattnet från de många nederbördsrika bergskedjorna och därmed kunna odla tillräckligt för att föda den växande befolkningen. Senare har många av kanalerna även givit kraft till verkstäder och industrier, och naturligtvis även fungerat som kloaker.
Flera av de stora floderna har varit farbara för sjöfart, men långt ifrån alla. Men speciellt i deltaområdena har sjöfart varit nödvändig, en sjöfart som utsträckts i möjligaste mån uppför de olika floderna.
Indien lydde under lång tid under den brittiska kronan och britterna visste från hemmaplan hur viktigt det var att kunna frakta gods på vattenvägar. Under sin tid i Indien byggde britterna alltså en rad navigerbara kanaler. Detta skedde främst under 1800-talets senare del.
Under 1900-talet tog transporter via järnväg, landsväg och flyg överhanden och mot slutet av 1900-talet förföll många av de navigerbara lederna.
I början av 2000-talet har man återigen börjat satsa på att rusta upp de gamla kanalerna, inte minst för att kanaltransporter är mycket energisnåla och i sig miljövänliga. Den indiska unionsregeringen har nu skapat fyra nationella inlands vattenvägar, motsvarande nationella riksvägar för landsvägstransporter.

Dessa är:
National Waterway 1, NW-1
Den 1 600 kilometer långa sträckan av floden Ganges från Allahabad till Haldia genom staterna Uttar Pradesh, Bihar och West Bengal.
Läs mer om floden Ganges och dess kanaler.

National Waterway 2, NW-2
Den 900 kilometer långa sträckan i floden Brahmaputra mellan Dhubri och Sadiya som förbinder staten Assam med de stora hamnarna i Västbengalen.
Läs mer om Brahmaputra och dess kanaler.

National Waterway 3, NW-3
The West Coast Canal från Kottapuram till Kollam i staten Kerala.
Läs mer om West Coastkanalen.

National Waterway 4, NW-4
Buckinghamkanalen som förbinder Kakinada i staten Andhra Pradesh med Marakkanam i staten Tamil Nadu. Denna kanal är 1 100 kilometer lång. Den är dock för närvarande inte farbar hela vägen.
Läs mer om Buckinghamkanalen.

Några få av Indiens övriga kanaler
Förutom ovan nämnda nationella inre vattenvägar finns många andra kanaler och farbara flodsystem. Här finns information om några få av dem:
Läs mer om Cauveryfloden och dess kanalsystem.
Läs mer om Godavaris flodsystem
Den 350 kilometer långa kanalen mellan Kurnool och Cuddapah. Denna kanal hade sin storhetstid vid 1900-talets början och skulle kunna sättas i stånd för bruk igen.
Floden Krishna 100 kilometer uppströms dess mynning och dess system av 662 kilometer långa bevattningskanaler.
Läs mer om Den planerade Palkkanalen


Källor: Nordisk Familjebok 1908, tidningen Daily Excelsior, Indien, artikel 2003, tidningen The Hindu, BBC on the net, ett flertal internetsidor, med flera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-13